Afegeix aquí el text de capçalera

Hem posat en marxa una catequesi conjunta

I si diem que ens preocupa el futur, estem dient que ens preocupen, sobretot, les noves generacions que pugen de cristians. Són ells els qui al llarg d’aquest segle hauran de «estar sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui els demani raó de la seva esperança» (1Pe 3,15).

Per això volem que la nostra comunitat cristiana arribi a tenir una preocupació central: vetllar perquè la responsabilitat que assumim en iniciació cristiana dels nous membres de la comunitat, ens estimuli a nosaltres mateixos per a viure més conscientment com a deixebles i seguidors de Jesucrist.

Tots ens planyem  de la pèrdua de valors que experimenta la nostra societat en crisi. Però potser ja seria hora que els cristians re-descobríssim el valor de la proposta d’humanitat i d’humanització que ens fa Jesús… i ens decidíssim a posar-la en pràctica.

La nostra catequesi vol proposar aquest camí d’humanitat i d’humanització que ens ha proposat Jesús i que trobem recollit en l’Evangeli.

Si esteu disposats que el vostre fill/a aprengui aquest camí us convidem a apuntar-lo a la catequesi que us ofereix l’Església (Comunitat de creients) a través de la comunitat cristiana que formem les parròquies del Cor de Maria i de Sant Tomàs