Si un dels dos pares no és creient?

El fill/a pot participar en la catequesi. A casa se li ha de saber respectar la seva opció, i se li ha de deixar la possibilitat d’expressar-se amb tota naturalitat sobre el seu camí personal. Si les converses a casa sobre aquest tema es fan des d’una actitud d’escolta profunda i atenta –que convida al respecte i a l’acollida envers el qui pensa d’una altra manera–, el nen/a ho podrà viure sense que la situació li faci mal. L’ajudarà a avançar en les seves pròpies inquietuds espirituals. En canvi, si les discussions a la família acaben fent mal a algú, si tanquen o aïllen les persones, si les ridiculitzen…, aleshores també faran mal al nen/a: és impensable que un nen/a es pugui sentir bé enmig de discussions que enfronten persones que ell estima.