Què es fa a la catequesi

A la catequesi, els nens «aprenen» a fer-se creients. Evidentment, la fe no és pas un saber teòric que es pugui avaluar com a l’escola! És una manera de viure amb Jesús.

Els nens s’obren a descobrir una relació nova i diferent amb Déu i amb els altres.

A la catequesi, el nen/a descobreix progressivament una relació amb Déu que té les seves arrels en l’Església, en la comunitat dels creients. Se li ofereix la possibilitat de comprendre el que es viu en els sagraments, i també la possibilitat d’acostar-se a la Paraula de Déu. D’aquesta manera pot anar descobrint els continguts d’una fe viva que dóna sentit a la seva vida.

I com que hi ha maneres diferents de conèixer millor Jesús, la catequesi proposa itineraris variats : Els nens poden estudiar un text d’Evangeli i il·lustrar-lo, per exemple, o bé mirar un DVD, descobrir un episodi de la Bíblia pel joc o el mim, o descobrir junts la història de la vida d’un sant que pot ser per a ells un model de vida cristiana.