Per què apuntar el meu fill/a a la catequesi?

La Comunitat Cristina formada per les parròquies Cor de Maria i Sant Tomàs, proposa una catequesi interparroquial per als nens/es de 8 a 10 anys.
Els nens/es, quan arriben a aquesta edat, es troben en una etapa important del camí de la vida i de la vida cristiana. Tenen una consciència més gran d’ells mateixos: saben que valen, que poden, que tenen, que estimen. Entren a l’edat de la raó.

Estan obrint els ulls al món i cal que de forma progressiva vagin aprenent a ser autònoms a l’hora de prendre decisions. Per això convé començar a donar-los una primera visió cristiana de la persona i de la vida, iniciar-los en la vida amb Jesucrist, i ajudar-los a descobrir Déu i estimar-lo.

Inscriure el vostre fill/a a la catequesi, vol dir convidar-lo a trobar-se amb Jesús i descobrir que Déu l’estima. Vol dir també oferir-li uns elements de reflexió per a les preguntes que es comença a fer sobre ell mateix, sobre el món i sobre Déu.

La catequesi per a aquesta edat presenta i proposa a l’infant la fe de l’Església, en la seva coherència i la seva dinàmica, perquè cadascú la pugui fer seva i aprengui a expressar-la, no sols amb paraules, sinó també amb fets. S’invita el nen a fer el compromís gradual d’una persona que va fent camí amb Déu i amb el seu proïsme.

Amb la catequesi s’intenta ensenyar el nen/a:

a fer camí (=el camí de la vida!) amb el Crist,
a meravellar-se de tot el que Ell representa per a la nostra existència, avui i sempre ;
a acollir l’amor de Déu a través de tots els signes que Ell ens dóna d’ell mateix ;
a integrar-se en una comunitat cristiana i a descobrir, en ella i per ella, la novetat de l’Evangeli.
Això és el que vol ser la catequesi i això és el que intenta comunicar als nens. Els nens i nenes no van a catequesi com podrien anar a música o a bàsquet. La música, l’esport i moltes altres coses enriqueixen el nen en la seva manera de viure, però no li fan descobrir el sentit profund de la seva vida, no es preocupen per obrir-li un horitzó de transcendència, no l’eduquen en la seva llibertat espiritual. I això és, precisament, el que moltes persones experimenten avui com una mancança fonamental…