Inscripcions

La inscripció a la Catequesi de la nostra Parròquia Cor de Maria-Sant Tomàs es fa en dos moments diferents: 1) pre-inscripció online, i 2) inscripció presencial.
  1. La pre-inscripció onlinela podeu fer ja des d’ara i fins al dia 10 de setembre. Quan ompliu el formulari de pre-inscripció, ens faciliteu les dades del nen/a que voleu inscriure.
  2. Les dades que ara deixareu, simplificaran la feina tant als pares com als responsables de la catequesi, quan s’hagi de fer la inscripció presencial
  3. Aquests dos enllaços estaran activats fins al dia 10 de setembre.
En tots dos casos el full d’inscripció se us obrirà en una finestra nova
  1. Quan arribi l’hora de fer la inscripció presencial que serà durant la segona quinzena de setembre –i, per tant, quan ja coneixereu els horaris de les activitats extraescolars–rebreu un correu electrònic (a l’adreça que aquí ens haureu donat) amb les indicacions pertinents sobre dies, horaris i llocs on poder fer la inscripció definitiva. Serà durant la segona quinzena de setembre, els dies i hores que us direm més endavant.Aleshores, quan us acostareu per fer la inscripció presencial, hi trobareu IMPRÈS el full de la pre-inscripció que esteu fent ara: només caldrà revisar-lo (i corregir-lo, si s’escau).