El meu fill/a no està batejat/da: pot fer la catequesi?

Sí, perquè la catequesi és oberta a tots els nens i nenes, tant si són batejats com si encara no ho són.

Al llarg dels anys de catequesi el vostre fill/a podrà, si ho desitja, demanar rebre el baptisme i fer la seva primera comunió. Amb l’acord dels pares i amb l’acompanyament dels catequistes i dels preveres de la parròquia, el nen/a seguirà les diverses etapes de la preparació i, un cop acabat aquest procés, rebrà el baptisme i després la comunió.