Dins la nostra parella, no compartim la mateixa religió…

Té sentit, aleshores, inscriure el nostre fill/a a la catequesi?

Podeu inscriure el fill/a a la catequesi… si tant el pare com la mare hi esteu d’acord. Això comportarà un compromís una mica més important de part del cònjuge que es confessa catòlic. La pràctica religiosa del fill/a demanarà un acompanyament de part dels seus pares ja que és convenient que el seu camí pugui ser a casa respectat i recolzat.